Home

سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این گردهمایی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور 250 هزار عضو مهندس در هفت رشته تخصصی، باعث ارتقای چشمگیر خدمات ساخت و ساز در کشور شده است.

 هاشمی با بیان اینکه هم اکنون حدود 50 ثروت در کشور داریم، افزود: ابنیه و ساختمان ها یکی از ثروت های کشور ها به شمار می روند که معادل ذخائر نفت و گاز هستند.

وی با اشاره به تفاهم نامه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان ها در کشور گفت: این اقدام به دنبال تفاهم نامه ای میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاک کشور از ابتدای سال 1390 در حال اجرا است که فواید و برکات بسیار برای مراجعان و ارتقای خدمات دهی به مردم داشته است.

معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز در اين گردهمايي اظهارکرد: سالانه بين 500 تا 550 هزار سند مالكيت در سطح كشور تفكيك مي شود.

محمد حسن بکائیان افزود: در حال حاضر یک سوم سندهای مالکیت در سطح کشور شامل تفکیک می شود.

وی گفت: هم اکنون فعالیت های خوبی در راستای ارتقای خدمات رسانی در بخش ثبت و تفکیک سند مالکیت انجام شده و بخش مهمی از فعالیت ها مکانیزه انجامی می شود که نگرانی ها در خصوص اشکالات و دوباره کاری ها را از بین برده است.

بکائیان با بیان اینکه بیش از 100 سال از تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گذرد، افزود: این سازمان در شمار اولین ادارات در کشور است که تاسیس شده است.

وی خاطر نشان کرد: پرونده ثبتی، اسناد مالکیت، دفاتر املاک و بایگانی های عظیم از جمله فعالیت های ثبت اسناد است که در گذشته به صورت دستی انجام می شد اما اکنون روش های ثبت در کشور از سنتی به سوی ثبت نوین سوق داده شده است.

بکائیان با اشاره به بیش از 28 میلیون رکورد اطلاعات در سیستم بانک جامع ثبت اسناد کشور، افزود: مکانیزه شدن ثبت اسناد از سال 89 در کشورآغاز شد و هم اکنون همه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور استعلامات را از طریق سیستم الکترونیک به ادارت ثبت ارسال می کنند.

وی گفت: امید است با برطرف شدن مشکلات امنیتی در خصوص انجام امضاهای دیجیتال در آینده شاهد مکانیزه شدن تمام امور ثبت در کشور باشیم .

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه با اشاره به تفاهمنامه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها با همکاری سازمان نظام مهندسی کشور ،اظهارکرد: با این اقدام که از ابتدای سال 90 در کشور اجرایی شد از سرگردانی مردم و موازی کارها در تهیه نقشه های ساختمان پرهیز شده است.

مهندس احمد اسدی افزود: بر اساس این تفاهم نامه تمام نقشه های تفکیک آپارتمان در کشور توسط متخصصان نقشه برداری عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می شود.

دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت: این اقدام سرعت و دقت در فرآیند امور مربوطه و صرفه جویی در وقت مراجعان را به دنبال داشته و دیگر نیازی به مراجعه مکرر ارباب رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک نیست.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی یکی از استان های پیشرو در اجرای این تفاهم نامه به شمار می رود، افزود: هم اکنون 300 مهندس نقشه بردار عضو نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هستند که 150 نفر آنان در این طرح فعال می باشند. به گفته وي هم اکنون سه هزار مهندس نقشه بردار در کشور در این طرح فعال هستند.

مهندس احمد اسدی، میانگین مدت زمان فرآیند تهیه نقشه آپارتمان ها در این طرح را کمتر از هفت روز عنوان کرد و افزود: پیش از انعقاد تفاهم نامه مزبور این فرآیند چند هفته تا چند ماه با مراجعات مکرر ارباب رجوع طول می کشید

وی اظهارداشت: در اجرای این طرح فقط یک تقاضا توسط ارباب رجوع در ادارات ثبت اسناد و املاک انجام می شود و بقیه امور توسط نماینده سازمان نظام مهندسی، نماینده اداره ثبت اسناد و مهندس نقشه بردار انجام می گردد. /س